پرسشنامه هوش فرهنگی

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی شامل ۲۰گویه و دارای ابعاد استراتژی هوش فرهنگی (۱٫۲٫۳٫۴ ) ،دانش هوش فرهنگی (۵٫۶٫۷٫۸٫۹٫۱۰) انگیزه هوش فرهنگی (۱۱٫۱۲٫۱۳٫۱۴٫۱۵) ،رفتار هوش فرهنگی (۱۶٫۱۷٫۱۸٫۱۹٫۲۰) می باشد.
روایی و پایای : دارد
مقیاس : دارد
مدل : دارد
نوع فایل: ورد
تعداد صفحه : ۴

14,000 ریال – خرید

981 : بازدید مطلب

فرستادن نظر