پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی شامل ۱۶گویه و دارای ابعاد درستی و صداقت ،قابلیت اتکا،شایستگی،تعهد سازمانی می باشد.
روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

منبع: دارد
نوع فایل : ورد

25,000 ریال – خرید

1109 : بازدید مطلب

فرستادن نظر