پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل مهاجرت به شهرها

دانلود پرسشنامه

این پرسشنامه دارای ۴۸ سوال بوده و هدف آن ارزیابی عوامل مهاجرت به شهرها (عوامل فرهنگی و مذهبی، عوامل آموزشی و پژوهشی، عوامل سیاسی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل جغرافیایی و اقلیمی) می باشد.
روایی و پایایی : دارد
نوع فایل : ورد

16,000 ریال – خرید

1190 : بازدید مطلب

فرستادن نظر