پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی شامل ۱۵ گویه و شامل ابعاد (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه) می باشد.
روایی و پایایی : دارد
نوع فایل : ورد

19,000 ریال – خرید

975 : بازدید مطلب

فرستادن نظر