پرسشنامه استاندارد مدیریت عملکرد

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد مدیریت عملکرد شامل ۱۲گویه و هدف آن ارزیابی اثر بخشی سیستم مدیریت عملکرد در سازمان. می باشد .
روایی و پایای: دارد
نوع فایل : ورد

16,000 ریال – خرید

550 : بازدید مطلب

فرستادن نظر