پرسشنامه استاندارد عوامل حیاتی موفقیت

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد عوامل حیاتی موفقیت شامل ۲۵گویه و هدف آن تعیین عوامل حیاتی موفقیت برای ایجاد استراتژی های مختلف درصنعت بانکداری می باشد .
روایی و پایای: دارد
نوع فایل : ورد

16,000 ریال – خرید

974 : بازدید مطلب

فرستادن نظر