پرسشنامه فرهنگ سازمانی

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (۲۰۰۰) که شامل ۳۶ گویه و دارای مولفه های مشارکتی (توانمند سازی،تیم محوری،قابلیت توسعه)،ثبات و یکپاچگی (ارزش های بنیادی،توافق، یکپارچگی)انعطاف پذیری (به وجود آوردن تغییر ،تمرکز بر مشتری،یادگیری سازمانی) ،ماموریتی(هدایت راهبردی،اهداف و مقاصد،فرادید) می باشد.

روایی و پایای: دارد
نوع فایل : ورد

16,000 ریال – خرید

734 : بازدید مطلب

فرستادن نظر