پرسشنامه استاندارد سبک پاسخگویی

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه استانداردسبک پاسخگویی آنته (۲۰۰۶)که شامل ۵ گویه می باشد.پاسخگویی یکى از ارکان اصلی مدیریت دولتی است که تصویری از عدالت، برابری،اعتماد و انصاف را به ذهن متبادر مى سازد

روایی و پایای: دارد
نوع فایل : ورد

16,000 ریال – خرید

842 : بازدید مطلب

فرستادن نظر