پرسشنامه استانداردتفکر انتقادی واتسون

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه استانداردتفکر انتقادی واتسون که در پنج بخش به منظور تعیین توانایی شما در تفکر تحلیلی و منطقی تنظیم شده است و دارای سوالات جداگانه می باشد.
روایی و پایای: دارد
نوع فایل : ورد

16,000 ریال – خرید

1196 : بازدید مطلب

فرستادن نظر