پرسشنامه گزینش کارکنان

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه گزینش کارکنان دارای ۲۵ سوال و هدف از آن بررسی میزان اثربخشی فرآیند گزینش کارکنان در سازمان می باشد.

روایی و پایایی : دارد
نوع فایل: ورد

16,000 ریال – خرید

1125 : بازدید مطلب

فرستادن نظر