پرسشنامه رهبری توزیع شده

دانلود پرسشنامه

این پرسشنامه با هدف بررسی رهبری توزیع شده در سازمان (یعنی هدایت سازمان یا مدرسه بصورت جمعی به نحوی که مسؤولیت هدایت و رهبری میان مدیر و کارکنان  توزیع شده است) می باشد و دارای ۷ مولفه و ۲۱ سوال می باشد.

نوع فایل: ورد

روایی و پایایی دارد

29,000 ریال – خرید

1495 : بازدید مطلب

فرستادن نظر