مقیاس سخت کوشی بارتون

تعداد گویه ها: ۴۵
هدف: سنجش میزان سخت کوشی در افراد
زیر مقیاس ها: تعهد – کنترل – مبارزه طلبی
سازندگان پرسشنامه: بارتون
معرفی آزمون: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
هنجاریابی: دارد
تعداد صفحات: ۷
فرمت فایل: word

14,000 ریال – خرید

599 : بازدید مطلب

فرستادن نظر