مقیاس رفتار شخصی

تعداد گویه ها: ۲۹
هدف: ارزیابی ۴ بعد مرتبط با چگونگی ارزیابی جهان توسط افراد
زیر مقیاس ها: دیگر فرمان – خود فرمان – فاقد تکلف در رفتار – پیش بینی پذیری رفتار
معرفی آزمون: دارد
نمره گذاری: دارد
هنجاریابی: دارد
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

19,000 ریال – خرید

589 : بازدید مطلب

فرستادن نظر