مقیاس رفتار دوستانه ریزمن

تعداد گویه ها: ۴۰
هدف: سنجش میزان رفتار دوستانه افراد
زیر مقیاس ها: خودانگاره – پذیرندگی – پاداش بخشی – بیگانگی
سازندگان پرسشنامه: ریزمن
معرفی آزمون: دارد
نمره گذاری: دارد
هنجاریابی: دارد
تعداد صفحات: ۶
فرمت فایل: word

14,000 ریال – خرید

611 : بازدید مطلب

فرستادن نظر