مقیاس رابطه رمانتیک برشید و همکاران

تعداد گویه ها: ۳۱
هدف: سنجش ۲ مولفه اساسی عشق رمانتیک (وابستگی و ناایمنی)
زیر مقیاس ها: وابستگی رمانتیک – ناایمنی رمانتیک
سازندگان پرسشنامه: برشید، آتریج و اسپرچر
معرفی آزمون: دارد
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
هنجاریابی: دارد
تعداد صفحات: ۷
فرمت فایل: word

15,000 ریال – خرید

469 : بازدید مطلب

فرستادن نظر