مقیاس خشم چندبعدی سیگل

تعداد گویه ها: ۳۰
هدف: سنجش میزان خشم و عصبانیت در افراد
زیر مقیاس ها: خشم انگیختگی – دامنه ی موقعیت های خشم انگیز – نگرش خصمانه – خشم بیرونی – خشم درونی
سازندگان پرسشنامه: سیگل
معرفی آزمون: دارد
نمره گذاری: دارد
هنجاریابی: دارد
تعداد صفحات: ۷
فرمت فایل: word

19,000 ریال – خرید

630 : بازدید مطلب

فرستادن نظر