پرسشنامه کنترل خشم

تعداد گویه ها: ۲۵
هدف: ارزیابی کنترل خشم در موقعیت های تنش زا
زیر مقیاس ها: احساس خشم – خشم در روابط شخصی – خشم در موقعیت های اجتماعی –
نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۹
فرمت فایل: word

10,000 ریال – خرید

932 : بازدید مطلب

فرستادن نظر