پرسشنامه اخلاق حرفه ای

پرسشنامه

این پرسشنامه ۱۶ گویه دارد و دارای ۸ مولفه( احترام به دیگران، وفاداری……) می باشد.

منبع: دارد

روایی و پایای: دارد

12,000 ریال – خرید

1272 : بازدید مطلب

فرستادن نظر