پرسشنامه سنجش وضعیت کلی سازمان یادگیرنده

تعداد گویه ها: ۶۰
هدف: سنجش وضعیت کلی سازمان یادگیرنده
زیر مقیاس ها: وضعیت یادگیری فردی – وضعیت سازمان یادگیرنده
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۹
فرمت فایل: word

16,000 ریال – خرید

772 : بازدید مطلب

فرستادن نظر