پرسشنامه فرسودگی شغلی معلمان مزلچ

تعداد گویه ها: ۲۲
هدف: سنجش فرسودگی شغلی معلمان
زیر مقیاس ها: خستگی عاطفی – مسخ شخصیت – عملکرد فردی
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۸۵
تعداد صفحات: ۷
فرمت فایل: word

10,000 ریال – خرید

653 : بازدید مطلب

فرستادن نظر