پرسشنامه رهبری عقیده و جستجوی اطلاعات رینولز و داردن

تعداد گویه ها: ۸
هدف: ارزیابی رهبری عقیده و جستجوی اطلاعات
زیر مقیاس ها: رهبری عقیده – جستجوی اطلاعات
نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۷۱
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word

16,000 ریال – خرید

539 : بازدید مطلب

فرستادن نظر