پرسشنامه نگرش ها نسبت به پذیرش کمک های مالی دولت

تعداد گویه ها: ۴۰
هدف: سنجش نگرش ها نسبت به پذیرش کمک های مالی دولت به نیازمندان
زیر مقیاس ها: مستقل بودن از دولت – اخلاقیات در کمک مالی دولت – کمک کردن – اخلاق کاری – نوع دوستی
نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۷۹
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

39,000 ریال – خرید

877 : بازدید مطلب

فرستادن نظر