پرسشنامه اثربخشی تحلیل شغل

دانلود پرسشنامه

عنوان پرسشنامه: اثربخشی تحلیل شغل

تعداد گویه ها: ۱۶
هدف: سنجش اثربخشی تحلیل شغل در سازمان ها
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۲
فرمت فایل: word

12,000 ریال – خرید

1015 : بازدید مطلب

فرستادن نظر