پرسشنامه ضریب خود رهبری

تعداد گویه ها: ۳۶
هدف: ارزیابی وضعیت خودرهبری
زیر مقیاس ها: ویژگی متمرکز شدن – ویژگی مشخص کردن اهداف – ویژگی مشخص کردن جهت – ویژگی هدف گذاری – ویژگی تعیین نقاط قوت – ویژگی ایجاد هماهنگی – ویژگی خودانگیزشی – ویژگی لذت آنی – ویژگی انعطاف پذیری فکری – ویژگی اصلاح مسیر – ویژگی عبور از موانع – ویژگی تجربه ی ماجراها
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

16,000 ریال – خرید

689 : بازدید مطلب

فرستادن نظر