پرسشنامه چابکی سازمان

تعداد گویه ها: ۲۴
هدف: ارزیابی چابکی سازمان
نمره گذاری: دارد
تفسیر نتایج: دارد
منبع: دارد
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

16,000 ریال – خرید

921 : بازدید مطلب

فرستادن نظر