پرسشنامه ارزش های خرید لذت گرایانه و مطلوبیت گرایانه بابین و همکاران

تعداد گویه ها: ۱۵
هدف: ارزیابی ارزش های خرید مصرف کنندگان براساس ابعاد لذت گرایانه و مطلوبیت گرایانه
زیر مقیاس ها: لذت گرایانه – مطلوبیت گرایانه
نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۹۴
تعداد صفحات: ۳
فرمت فایل: word

16,000 ریال – خرید

1210 : بازدید مطلب

فرستادن نظر