پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران

تعداد گویه ها: ۱۷
هدف: اندازه گیری تصویر برند در بانکداری
زیر مقیاس ها: خدمات ارائه شده – موقعیت – مسئولیت اجتماعی – تأثیر کلی – کارکنان
نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۲۰۱۰
تعداد صفحات: ۳
فرمت فایل: word

16,000 ریال – خرید

770 : بازدید مطلب

فرستادن نظر