مقیاس خانواده های هر دو زوج شاغل پندلتون و همکاران (DCFS)

تعداد گویه ها: ۳۱
هدف: سنجش ویژگیهای خانواده های هر دو زوج شاغل
زیر مقیاس ها: نوع ازدواج – مسئولیت پذیری داخلی – رضایتمندی – تصویر خود – برجستگی شغلی – سیر شغلی
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۱۹۸۰
تعداد صفحات: ۵
فرمت فایل: word

19,000 ریال – خرید

800 : بازدید مطلب

فرستادن نظر