پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی

 این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی می باشد.

نعریف مفهومی وعملیاتی: دارد.

پایایی و روایی: دارد.

مدل پرسشنامه: دارد.

منبع: دارد.

نوع فایل: word

12,000 ریال – خرید

918 : بازدید مطلب

فرستادن نظر