پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار تیلور

 این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال بوده و هدف آن ارزیابی سبک رهبری خدمتگزار در رهبران (عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش و توانمندسازی) می باشد.

مولفه دارد.

پایایی و روایی دارد.

نوع فایل: ورد

17,000 ریال – خرید

729 : بازدید مطلب

فرستادن نظر