پرسشنامه استاندارد انتظار از شغل لازیر

 این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بوده و هدف آن سنجش عوامل انگیزشی و بهداشتی فرد در شغل (عوامل بهداشتی و عوامل انگیزشی) می باشد.

پایایی و روایی دارد.

مولفه دارد.

نوع فایل: ورد

17,000 ریال – خرید

771 : بازدید مطلب

فرستادن نظر