پرسشنامه آزمون اضطراب زونگ

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان علایم اضطرابی می باشد.

این پرسشنامه بر اساس مقیاس ۴درجه ای لیکرت می ­باشد.

پایایی و روایی دارد.

نوع فایل : ورد

17,000 ریال – خرید

791 : بازدید مطلب

فرستادن نظر