پرسشنامه عوامل اجتماعی

این پرسشنامه دارای ۱۲سوال و سه مولفه اعتماد اجتماعی(۴_۱) پایگاه اقتصادی اجتماعی(۵_۸) و اوقات فراغت(۹_۱۲) می باشد.

مولفه دارد.

نوع فایل: ورد

14,000 ریال – خرید

787 : بازدید مطلب

فرستادن نظر