پرسشنامه ارزش رابطه در بازارهای صنعتی

تعداد گویه ها: ۱۶
هدف: بررسی ارزش رابطه در بازارهای کسب و کار
زیر مقیاس ها: مزایای محصول – مزایای خدمات – مزایای دانش – مزایای زمان – مزایای اجتماعی – هزینه فرایند – قیمت
نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
سال انتشار: ۲۰۰۵
تعداد صفحات: ۳
فرمت فایل: word

12,000 ریال – خرید

663 : بازدید مطلب

فرستادن نظر