پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام

دانلود پرسشنامه

این پرسشنامه در سال ۱۹۷۵ توسط هاکمن و اولدهام با هدف ارزیابی انگیزش شغلی کارکنان در تمامی سازمان ها تهیه و تنظیم شده است.
تعداد گویه ها: ۱۵
زیر مقیاس ها: تنوع مهارت – هویت وظیفه – اهمیت وظیفه – استقلال – بازخورد در نتایج
نمره گذاری: دارد
روایی و پایایی: دارد
تعداد صفحات: ۴
فرمت فایل: word

14,000 ریال – خرید

1959 : بازدید مطلب

فرستادن نظر