مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه جرأت و پرخاشگری مصرف کننده ریچین

تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: سنجش میزان جرأت و پرخاشگری مصرف کننده زیر مقیاس ها: مقاومت در مقابل درخواست – تقاضای اطلاعات یا کمک – تقاضای جبران خسارت – پرخاشگری نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

مقیاس پایداری و پشتکار کودکان لوفی و کوهن (PS)

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش پایداری و پشتکار در کودکان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه اصالت برند کادیرو

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش میزان اصیل و ریشه دار بودن برند زیر مقیاس ها: واقعی / ساختگی – عملکرد افراطی – تجاری بودن – منحصر به فرد بودن – تاریخچه غنی – اجتماع – توانمندسازی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۱۰ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word