مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پیشینه اضطراب

این فایل پیشینه اضطراب را به طور کامل توضیح داده است تعداد صفحه: ۲۶ صفحه

پیشینه مهارتهای ارتباطی مدیران

این فایل پیشینه مهارت های ارتباطی مدیران را با منابع جدید به طور کامل برای فصل دو پژوهش شما فراهم کرده است. منابع: دارد تعداد صفحه: ۳۰

پیشینه رهبری توزیع شده

فایل مورد نظر در مورد رهبری توزیع شده و انواع رویکردها و مدل های آن با منابع جدید توسط دانشجویان دانشگاه تهران جمع آوری شده است. تعداد صفحه:۴۶ منبع: دارد مسئول نویسنده:دانشجوی  دانشگاه تهران

پیشینه توانمندسازی

دانلود مستندات تجربیات شغلی

این فایل شامل مدل ها و رویکردهای مختلف در مورد متغیر توانمدسازی می باشد که به طور مفصل به شرح آنها پرداخته است. نوع فایل: ورد تعداد ص: ۶۰ صفحه منبع: دارد    

پرسشنامه طبقه بندی ایدئولوژی های اخلاقی فورسیث

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی ایده آل گرایی و نسبیت قوانین اخلاقی زیر مقیاس ها: ایده آل گرایی – نسبیت قانون های اخلاقی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۰ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

پرسش نامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان

دانلود پرسشنامه

پرسش نامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان دارای ۱۶ سوال و هدف از آن بررسی نگرش های کارکنان در زمینه شغل کنونی آنها در سازمان می باشد. نوع فایل: ورد روایی و پایایی دارد

پرسشنامه رهبری توزیع شده

دانلود پرسشنامه

این پرسشنامه با هدف بررسی رهبری توزیع شده در سازمان (یعنی هدایت سازمان یا مدرسه بصورت جمعی به نحوی که مسؤولیت هدایت و رهبری میان مدیر و کارکنان  توزیع شده است) می باشد و دارای ۷ مولفه و ۲۱ سوال می باشد. نوع فایل: ورد روایی و پایایی دارد

پرسشنامه مدیریت استعداد اعضای هیئت علمی

دانلود پرسشنامه

این پرسشنامه با هدف بررسی سطح حاکمیت مدیریت استعداد در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه طراحی شده است که دارای ۲۶ سوال و ۴ مولفه جذب و انتخاب و….. می باشد . نوع فایل: ورد

ارتباطات میان فردی

دانلود مستندات تجربیات شغلی

در این فایل پیشینه ارتباطات میان فردی  با منابع ۲۰۱۳   جهت تسهیل در روند کار پژوهشی شما گنجانیده شده است نوع فایل: ورد تعداد صفحه:۵۳

پیشینه اخلاق حرفه ای

دانلود مستندات تجربیات شغلی

در این فایل پیشینه اخلاق حرفه ای  جهت تسهیل در روند کار پژوهشی شما گنجانیده شده است نوع فایل: ورد   تعداد صفحه: ۸۰