مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه سلامت اجتماعی کیبنز

پرسشنامه سلامت اجتماعی کیبنز(۲۰۰۴) :این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و  دارای مولفه های  شکوفایی اجتماعی(۱-۴)، همبستگی اجتماعی(۵-۷)، انسجام اجتماعی(۸-۱۰)، پذیرش اجتماعی(۱۱-۱۵)، مشارکت اجتماعی(۱۶-۲۰) می باشد.

پرسشنامه عوامل اجتماعی

  این پرسشنامه دارای ۱۲  سوال و سه مولفه (اعتماد اجتماعی(۱-۴)، پایگاه اقتصادی اجتماعی(۵-۸) و اوقات فراغت(۹-۱۲) ) می باشد .

پرسشنامه عوامل اجتماعی

پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی کانونگو (۱۹۸۲) (JIQ)

این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال بوده و هدف آن بررسی دلبستگی شغلی می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه دلبستگی شغلی عبارت است از تصوری که شخص نسبت به کارش نشان می دهد و جسم و روحش را وقف وظایفش می نماید و فرد به شغلش به عنوان مهمترین بخش از زندگیش توجه می کند و […]

پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز

بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه ضروری نظام اجتماعی  پارسونز (AGIL) طراحی شده و دارای ۲۸ سوال می باشد. مولفه دارد منبع دارد پایایی دارد

پرسشنامه درگیری شغلی (مشارکت کاری) توماس لاداهل وکنجر

هدف: این ابزار مشخص می سازد که فرد تا چه اندازه از وقت خود را با شغلش سپری می کند و اصطلاحاً درگیری کاری او به چه میزان است. دارای ۲۰ سوال پایایی و روایی : دارد نوع فایل: ورد

پرسشنامه استاندارد تعهد به تغییر سازمانی

این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن اندازه گیری تعهد به تغییر (تعهد عاطفی، تعهد تدوامی و تعهد هنجاری) می باشد. فایل : ورد منبع : دارد روایی و پایایی : دارد مولفه : دارد

مقیاس ارزشیابی سازگاری مجدد اجتماعی

دگرگونی های زندگکی می توانند منبع استرس باشند. در سال های گذسته، در اثر دگرگونی های زندگی ،تا چه درجه استرس احساس کرده اید.با پاسخگویی به پرسشنامه زیر می توانید درجه استرس خود را که در اثر دگرگونی های زندگی متحمل شده اید، با درجه استرس سایر دانشجویان مقایسه کنید. نوع فایل: pdf

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار تیلور

این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال بوده و هدف آن ارزیابی سبک رهبری خدمتگزار در رهبران (عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش و توانمندسازی) می باشد. می توان رهبری خدمتگزار را به عنوان الگویی ویژه برای مدیران سازمان ها در نظر گرفت. رهبران ایده آل، رهبرانی هستند که همواره به خدمت رسانی به پیروان و احترام به […]

چگونه توانستم ضعف املای دانش آموز پایه پنجم را بهبود بخشم؟

دانلود مستندات تجربیات شغلی

در این پژوهش سعی شده است که مشکل ضعف املایی دانش آموز پایه پنچم ابتدایی حل شود که این مشکل نه تنها در درس فارسی بلکه در سایر دروس نیز تاثیر می گذارد و می تواند سبب عقب ماندگی تحصیلی در دانش آموزان شود.در این پژوهش از روش های یاداشت روزانه،پرسشنامه و نظرسنجی از دانش […]