Notice: Undefined index: twp_api_token in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/telegram-for-wp/twp.php on line 65

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207
آمارتولز
مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی

 این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی می باشد. نعریف مفهومی وعملیاتی: دارد. پایایی و روایی: دارد. مدل پرسشنامه: دارد. منبع: دارد. نوع فایل: word

پرسشنامه استاندارد جرأت ورزی (درجه ناراحتی) گمبریل و ریچی (۱۹۷۵)

 این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی رفتار جرأت ورزی (رد کردن تقاضا، بیان کردن محدودیت های خود، پیشقدم شدن در آغاز یک برخورد اجتماعی، بیان احساسات مثبت، کنار آمدن و قبول انتقاد، قبول تفاوت داشتن با دیگران و ابراز وجود موقعیت هایی که باید کمک کرد، دادن پس خوراند منفی) می […]

پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگذار تیلور

 این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال بوده و هدف آن ارزیابی سبک رهبری خدمتگزار در رهبران (عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش و توانمندسازی) می باشد. مولفه دارد. پایایی و روایی دارد. نوع فایل: ورد

پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه نگوار و وامو کورو(۲۰۰۶)

این پرسشنامه دارای ۹ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان توجه به برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه می باشد. مولفه دارد. پایایی و روایی دارد. نوع فایل: ورد

پرسشنامه استاندارد انتظار از شغل لازیر

 این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بوده و هدف آن سنجش عوامل انگیزشی و بهداشتی فرد در شغل (عوامل بهداشتی و عوامل انگیزشی) می باشد. پایایی و روایی دارد. مولفه دارد. نوع فایل: ورد

پرسشنامه استاندارد ارزش لوزیر

این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی دیدگاه ارزشی افراد (حرفه ای، مالی، خانوادگی، اجتماعی، جامعه، مذهبی، فیزیکی و معنوی) می باشد. مولفه دارد. پایایی و روایی دارد. نوع فایل: ورد

پرسشنامه آزمون اضطراب زونگ

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان علایم اضطرابی می باشد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس ۴درجه ای لیکرت می ­باشد. پایایی و روایی دارد. نوع فایل : ورد

پرسشنامه عوامل اجتماعی

این پرسشنامه دارای ۱۲سوال و سه مولفه اعتماد اجتماعی(۴_۱) پایگاه اقتصادی اجتماعی(۵_۸) و اوقات فراغت(۹_۱۲) می باشد. مولفه دارد. نوع فایل: ورد

پرسشنامه آزمون اضطراب زونگ

 این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان علایم اضطرابی می باشد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس ۴ درجه ای لیکرت می ­باشد. پایایی و روایی دارد.

آزمون اضطراب زونگ

 این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان علایم اضطرابی می باشد. این پرسشنامه بر اساس مقیاس ۴ درجه ای لیکرت می ­باشد. روایی و پایایی دارد.